transport drogowy realizowany przez firmę OCS samochodami typu izoterma