wymagana temperatura podczas transportu leków

fiolka leku która będzie transportowana w kontrolowanej temperaturze