rejestratory temperatury

rejestratory temperatury które używane są do pomiarów temperatury przewożonych mrożonek