transport produktów mrożonych

warzywa luzem w stanie zamrożenia gotowe do transportu