żywność mrożona

warzywa w stanie zamrożenia luzem