transport specjalistyczny

samochód przeznaczony do transportu drobiu