przesyłki poukładane na paletach przygotowane do załadunku