transport drogowy soku

transport drogowy soku w suchym lodzie z zastosowaniem opakowań typu styrobox