identyfikator

identyfikator do poruszania się w strefach zamkniętych Krakowa