magazynowanie towarów

magazyn firmy OCS w którym składowane są przesyłki drobnicowe