pogrupowane paczki na paletach oczekujące na transport