transport drobnicowy

pogrupowane paczki na paletach oczekujące na transport