grafice przedstawienie walidacji opakowania w którym będą transportowane leki