wykaz temperatur w opakowaniu podczas walidacji opakowania