Właściwe przechowywanie leków w domu zależy w głównej mierze od nas samych. Odpowiedzialność farmaceuty za sposób przechowywania leków kończy się z chwilą, gdy wykupimy receptę.