transport-droga-morska

wyładunek przesyłek które popłyną drogą morską do miejsca przeznaczenia