transport-towarow-niebezpiecznych-gazy-trujace

oznaczenie stosowane do oznakowania samochodów które przewożą gazy żrące