transport-towarow-niebezpiecznych-materialy-zrace

oznaczenie materiałów żrących w transporcie