transport w temperaturze kontrolowanej od 2 °C do 8°C