transport łączony leków

transport łączony leków odbywać się może w konetenerach lub opakowaniach