transport drogowy

transport drogowy wykonywany ciągnikiem drogowym