transport drogowy

samochód transportowy którym realizowany jest transport drogowy