transport produktów mrożonychTransport produktów mrożonych odbywa się nie tylko w sezonie letnim, ale również i zimowym. Zachowanie ciągłości dostaw to zadanie dla firmy transportowej, która zaopatruje sieć marketów w nieprzerwany ciąg dostaw produktów mrożonych. Aby zachować ciąg dostaw należy posiadać odpowiednie zaplecze techniczne i logistyczne. Transport produktów mrożonych jest dużym i odpowiedzialnym wyzwaniem dla firm transportowych i operatorów logistycznych. Transport specjalistyczny, bo o takim jest mowa musi spełniać oczekiwania podczas załadunku jak i rozładunku mogą doprowadzić do sporych strat. Strat nie tylko samego produktu, który jest transportowany w stanie zamrożenia. Straty odnotować można, gdy spada zaufanie konsumenta do danej sieci handlowej, jeżeli dany produkt jest mniej wartościowy poprzez nieodpowiedni uruchamiają się ponowne procesy tzw „ życiowe” i produkty zaczynają ulegać biodegradacji transport. Transport mrożonek musi odbywać się w kontrolowanej temperaturze. W transporcie mrożonek niedopuszczalne jest rozmrożenie a później ponowne zamrożenie jakiegokolwiek produktu. Traci on w ten sposób swoje walory odżywcze i smakowe a to przekłada się na niezadowolenie konsumentów natomiast stwarza dodatkowe zagrożenie dla zdrowia. Podczas rozmrażania. Ponowne ich zamrożenie i po jakimś czasie rozmrożenie stanowi zagrożenie dla życia, dlatego odpowiedzialność firm w transporcie produktów zamrożonych jest tak istotna by mieć pewność, że nie doszło do rozmrożenia podczas łańcucha dostaw.zleceniodawcy, ponieważ zbyt wysokie wahania temperatury podczas transportu jak również

Mrożonki

żywność mrożonaŚwieże warzywa i owoce są ważnym składnikiem zdrowej diety, ponieważ zawierają mikro i makro elementy. Jest to materiał budulcowy dla naszego organizmu. W okresie zimowym dostęp do świeżych warzyw jest ograniczony, dlatego zalecane jest, aby spożywać warzywa, które są przechowywane w stanie zamrożonym. Stan głębokiego zamrożenia stanowi najlepszą metodę utrwalania warzyw. Mrożonki w znacznym stopniu zachowują cechy świeżych warzyw, jeżeli proces zamrażania przebiega prawidłowo. Warzywa w stanie głębokiego zamrożenia zawierają znaczne ilości witamin, soli mineralnych i mikroelementów oraz innych składników odżywczych, które są potrzebne dla naszego organizmu. Warto zauważyć, że mrożonki są potrzebne szczególnie w okresie zimowym, gdy nie mamy dostępu do świeżych warzyw. Dobrze przechowywane mrożonki zachowują witaminy C do 40%, witaminy z grupy B do 10-20%, karoten – 5-50%). Aby zachować jak najwięcej składników odżywczych transport mrożonek i ich przechowywanie musi się odbywać w kontrolowanej temperaturze.

Transport żywności

transport żywnościDla zachowania składników odżywczych transport żywności musi się odbywać w kontrolowanej temperaturze. Transport żywności w kontrolowanej temperaturze jest bardzo ważny w sezonie letnim, aby świeże warzywa nie ulegały przegrzaniu w trakcie transportu tracąc w ten sposób walory odżywcze i smakowe. Aby zachować spójność dostaw żywności do hurtowni i sieci handlowych niezbędne jest dopasowanie się firm transportowych do rosnących oczekiwań rynku.  Szczególnie, gdy mają one do czynienia z transportem żywności w stanie zamrożonym. Transport produktów mrożonych do temperatury -18°C staje się normą dla sieci handlowych. Aby zapewnić nieprzerwany łańcuch dostaw mrożonek wymagana jest precyzja działań oraz logistyka, która w firmie OCS jest na najwyższym poziomie. Począwszy od załadunku żywności mrożonej aż do momentu dostawy do sklepu lub sieci handlowych. Oczywiście kluczowym czynnikiem jest czas, ponieważ utrzymanie temperatury -18°C w trakcie transportu wcale nie jest takie proste mimo dysponowania samochodami typu chłodnia lub izoterma.

Łańcuch chłodniczy

łańcuch chłodniczyŁańcuch chłodniczy to proces zachowania niezmienności warunków dla żywności mrożonej od momentu produkcji, poprzez transport i dystrybucję w sieciach handlowych. Narażenie żywności mrożonej na zbyt duże wahania temperatury i wyjście z zakresu zalecanych temperatur może skutkować obniżeniem jakości mrożonek.  Utrzymanie łańcucha chłodniczego nie jest zadaniem prostym, ponieważ występuje wiele punktów krytycznych, w których może dojść do przerwania jego ciągłości. Niedopuszczalne wahania temperatury mogą pojawić się podczas długiego przeładunku lub magazynowaniu. Dla zachowania zimnego łańcucha dostaw ważne jest stałe rejestrowanie temperatury i służą do tego mechaniczne lub elektroniczne systemy monitoringu temperatury. Żywność mrożona przy zetknięciu z wysoką temperaturą w sezonie letnim bardzo szybko tracą swoje właściwości i stają się niepełnowartościowe. Dlatego w okresie letnim niezbędne jest zastosowanie optymalizacji działań – skrócenie czasu rozładunku i załadunku do minimum oraz zminimalizowanie ilości punktów przeładunkowych jak również dostaw i odbiorów. Obsługa musi być szybka a pracownicy muszą być przyzwyczajeni do działania pod presją czasu. Bardzo ważna jest również właściwa liczba odpowiednich samochodów, które wyposażone są w rejestratory temperatur. Rejestratorów, które mają możliwość generowania raportów o temperaturach na każdym etapie transportu produktów mrożonych. Zimny łańcuch dostaw może być realizowany w opakowaniach niemniej jednak należy zagwarantować kontrolę temperatury w każdym z nich. Produkty wrażliwe na zbyt duże wahania temperatury takie jak mrożonki muszą być traktowane priorytetowo, ponieważ ich przydatność do spożycia jest bardzo krótka.

Rejestratory temperatury

rejestratory temperaturyWykorzystanie specjalistycznych urządzeń, które pozwalają na rejestrowanie i monitoring temperatury w trakcie transportu gwarantuje zabezpieczenie żywności przed szkodliwym wpływem warunków zewnętrznych. Eliminuje ryzyko dostarczenia produktów mrożonych o obniżonej jakości. Używane obecnie rejestratory temperatury mają możliwość jej rejestracji w odpowiednich odstępach czasowych lub bardziej rozbudowane rejestratory rejestrują temperaturę z częstotliwością co 1 min. Weryfikacji zakresu temperatur można dokonywać w momencie dostawy poprzez wydruk lub elektroniczny odczyt danych nawet bezpośrednio z urządzenia rejestrującego przebieg trasy. Dane dotyczące temperatury mogą pochodzić z ładowni samochodu, ale także bezpośrednio z opakowania izotermicznego lub kontenera.
Samochody specjalistyczne przeważnie mają 4 punkty kontrolne, dwa są zainstalowane przy drzwiach gdzie następuje załadunek, czyli w tylnej części izotermy, ponieważ są to elementy ruchome i ważne jest by uszczelki od drzwi prawidłowo się układały do konstrukcji przestrzeni chłodniczo-mrożonej. Następny rejestrator temperatury jest zainstalowany w górnej części i ostatni na samym początku izotermy. To pozwala dokładnie prześledzić stan przewożonego ładunku.