Transport leków i produktów leczniczych w ilościach hurtowych powinien przebiegać z z uwzględnieniem wymogów zawartych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r.. Odpowiednie przepisy znaleźć można w (Dz.U. 2008, Nr 45, poz. 271 ze zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. W świetle tych przepisów wszystkie produkty lecznicze nie mogą być traktowane tak jak każdy inny towar transportowany masowo. Wspomniane przepisy nakładają na przewoźnika odmienne podejście do leków i produktów leczniczych niż do innych towarów, produktów spożywczych.

transport leków 2Uwzględniając powyższe przepisy hurtowy przewóz produktów leczniczych powinien odbywać się bezpośrednio z punktu nadania do punktu odbioru.
Transport powinien się odbywać w taki oto sposób – leki, które zostały wyprodukowane w wytwórni powinny trafić do hurtowni. Dopiero z hurtowni powinny trafić do apteki. W przypadku przeładunki powinno korzystać z specjalnych komór przeładunkowych.

  • wytwórca –> hurtownia
  • hurtownia –> hurtownia
  • hurtownia –> apteka

 

Komora przeładunkowa leków

Komora przeładunkowa służy do czasowego składowania leków i produktów leczniczych, przez okres nie dłuższy niż 36 godzin. Produkty lecznicze składowane w komorze przeładunkowej muszą znajdować się w zamkniętych opakowaniach, które służą do transportu leków lub w opakowaniach zbiorczych. Przechowywanie leków i warunki, jakie muszą być spełnione określane są przez wytwórcę produktów leczniczych. Podczas składowania leków należy dołączyć dokumentację transportową, która określa czas dostawy produktów leczniczych do komory przeładunkowej. Nie muszę chyba wspominać, że pomieszczenie, które służy za komorę przeładunkową musi spełniać odpowiednie warunki techniczne, które są weryfikowane i potwierdzane przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Transportu leków – zasady transportu leków

Fakt, że transport może się odbywać tylko bezpośrednio między miejscem nadania a miejscem odbioru wymusza odmienne podejście do transportu leków. Łatwiej i taniej jest skorzystać z firm zewnętrznych, które dostarczą bezpośrednio leki do hurtowni lub z hurtowni do apteki. Przy odpowiedniej logistyce transport leków może odbywać się przez całą dobę ograniczając w ten sposób do minimum przechowywanie leków i posiadanie odpowiedniej komory przeładunkowej. Dokonywanie przeładunku wyłącznie w komorach przeładunkowych stanowi spore utrudnienie niemniej jednak podyktowane jest to względami bezpieczeństwa. Odpowiednie przepisy regulują również zakres temperatur, w jakich leki mogą być transportowane. Oczywiście temperatura transportu wynika ze specyfiki danego leku, o czym producent lub nadawca musi poinformować przewoźnika.
Najczęściej są to przedziały temperatur:

  • 15°C – 25°C
  • 8°C – 15°C
  • 2°C – 8°C.

Oprócz odpowiedniej temperatury transportu, jaka musi być zagwarantowała wymagana jest również odpowiednia wilgotność. Maksymalna wilgotność powietrza także wynika ze specyfiki i dochodzić może do 70%). Obowiązkowe jest również udokumentowanie, że transport leków przebiegał w odpowiedniej temperaturze, dlatego tak ważne są rejestratory temperatur, które bez problemu są dostępne na naszym rynku. Firma OCS korzysta podczas transportu leków z rejestratorów temperatur, które gromadzą dane oraz posiadają również możliwość wykonania wydruku w celu sprawdzenia i sporządzenia dokumentacji jak przebiegał transport. Bardzo ważna jest również kalibracja urządzeń pomiarowych, ponieważ w przypadku jej braku pomiary dokonane przez rejestrator są nieważne.

Realizacją transportu leków w kontrolowanej temperaturze zajmuje się osobny dział firmy OCS „transport leków” Zanim zamówisz transport wypełnij formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w tym dziale, aby zapoznać się ze szczegółami usługi oraz cenę transportu.