Z roku na rok wzrasta popyt na soki owocowe, dlatego też transport soków musi nadążyć wraz z poszerzającym się rynkiem zbytu. Owoce rosnące w Polsce są bardzo doceniane przez rynki zagraniczne w szczególności w krajach w których położenie geograficzne uniemożliwia ich sadzenie i doglądanie by potem mieć wspaniały smak owoców i soków.   Transport żywności w tym i soku jest jednym z największych wyzwań logistycznych. Transport soku owocowego to szybkość działania oraz kontrolowana temperatura, która musi być zapewniona na każdym etapie przewozu. Od odpowiednio zorganizowanego transportu soku zależy ich, jakość i walory smakowe.

Transport drogowy soku

transport drogowy soku

Transport soku musi obywać się szybko i z uwzględnieniem wielu wymagań dotyczących jego jakości. W celu zachowania wszystkich walorów transportowanych soków wymagane jest zapewnienie jak najkrótszego czasu dostaw do odbiorcy zachowując warunki w których nie zachodzą żadne przyspieszone procesy dojrzewania czy też wysychania.. Do transportu soku najczęściej korzysta się z transportu drogowego, który jest transportem elastycznym i tanim. Transport drogowy jest rozwiązaniem funkcjonalnym i co warto podkreślić najmniej wymagającym pod względem organizacyjnym. Odpowiednia logistyka zamówień pozwala na dostosowanie floty oraz tras przewozu w sposób pozwalający na optymalne wykorzystanie zasobów, jakimi dysponuje firma przewozowa. Transport soków musi się jednak odbywać w odpowiednich warunkach. Warunki transportu produktów spożywczych w tym i produktów mrożonych określa podpisana przez stronę Polską w 1984 roku Umowa ATP. Umowa ATP o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych określa dokładny zakres temperatur, w których poszczególne produkty spożywcze mogą być transportowane. Określa również, jakie środki transportu mogą być przeznaczone do ich transportu.

W umowie znajdują się tabele przedstawiające maksymalne temperatury podczas transportu artykułów żywnościowych schłodzonych i mrożonych w tym, soków oraz soków mrożonych. Monitorowanie temperatury podczas transportu soków ma kluczowe znaczenie dla zachowania świeżości i przydatności transportowanych towarów do konsumpcji.

Transport zamrożonych lub głęboko zamrożonych koncentratów soku powinien się odbywać w – 20 °C

Transport lotniczy soków

Transport lotniczy soków

Chociaż transport lotniczy wymaga większego zaangażowania i logistyki mimo to z roku na rok transport soków mrożonych wzrasta. Transport drogą powietrzną jest szybszy, dlatego pozwala na szybkie reagowanie na popyt w celu zaspokojenia potrzeb rynku międzynarodowego. Transport lotniczy stał się nieodzownym narzędziem dla firm, które dynamicznie się rozwijają a w przypadku soków chcą być o krok przed konkurencją. Transport soku drogą lotniczą jest realizowany od lat przez firmę OCS. Współpracując z przewoźnikiem międzynarodowym OCS Anna Grup realizujemy transport soków w suchym lodzie do 200 krajów. Realizując zamówienie musimy również spełniać wymogi dla transportu materiałów niebezpiecznych IATA.

Suchy lód w tym przypadku jest chłodziwem dla utrzymania odpowiedniej temperatury soków podczas transportu lotniczego. Jest uważany za materiał niebezpieczny UN 1845 ze względu na to, że nie składa się wody a dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla w procesie ściskania i rozprężania przekształcany jest w ciało stałe o temperaturze – 78°C z pominięciem stanu ciekłego. W kontakcie z powietrzem sublimuje już od temperatury – 77 C przekształcając się ponownie w bezwonny i bezbarwny gaz, który może sprawiać zagrożenie podczas lotu, stąd w niektórych samolotach są restrykcje odnośnie jego ilości na pokładzie samolotu. Realizując transport lotniczy soku zapewniamy również transport łączony z pełną kontrolą temperatury pomiędzy transportem lotniczym a drogowym i ten rodzaj skomplikowanej logistyki jest nazywany z języka angielskiego Cold Chain Logistics.

Transport soku – formularz kontaktowy 

[contact-form-7 id=”5617″]