transport drobnicowy z portu do firmy samochodami o tonażu do 850 kilogramów zapewnia ciągłość dostaw.