przesyłki pookładane na palety gotowe do załadunku