oznaczenie materiałów niebezpiecznych stosowane na opakowaniach oraz samochodach