samochód firmy OCS którym transportowana jest krew pępowinowa