świąteczny transport ryb odbywa się w otoczce zimnego dwutlenku węgla