odbiór materiału biologicznego z jednostek medycznych