dostawa krwi do laboratorium w USA odbywa się drogą napowietrzną