mięso transportowane w opakowaniach z modyfikowaną atmosferą