transport dedykowany leków odbywa się w specjalistycznych kontenerach