Skip to Content

Category Archives: Transport produktów mrożonych

Łańcuch chłodniczy żywności

łańcuch chłodniczy żywnościTransport żywności w kontrolowanej temperaturze jest bardzo ważny ze względu na zachowanie walorów smakowych produktów spożywczych. Jakość produktów spożywczych jest bardzo ważna dla konsumentów, którzy poprzez smak i wygląd oceniają dane produkty i na tej podstawie dokonują zakupu lub też nie. Żywność transportowana jest również w stanie zamrożenia a później przechowywana w sklepowych magazynach, chociaż od tej zasady obecnie się odchodzi. Supermarkety czy też centra handlowe zajmujące się sprzedażą produktów spożywczych starają się obecnie o to, aby zapewnić stałe dostawy żywności z magazynów, które znajdują się najczęściej poza miastem spełniając w ten sposób wymogi stawiane przez Unię Europejską. Wymogi te powstały z myślą o przemieszczanie się ciężkich samochodów typu tir po drogach lokalnych, dlatego też stałe dostawy z zachowaniem łańcucha chłodniczego są istotne do poprawnego funkcjonowania sklepów znajdujących się na danym terenie. Łańcuch chłodniczy żywności to zachowanie niezmiennych warunków podczas transportu oraz przechowywania żywności aż do punktu kulminacyjnego, jakim jest sprzedaż.

Łańcuch chłodniczy

łańcuch chłodniczyŁańcuch chłodniczy to procedura zachowania niezmienności warunków dla produktów żywnościowych chłodzonych lub głęboko mrożonych. Oznacza to, że podczas produkcji a później poprzez transport i dystrybucję do momentu zakupu żywności przez konsumenta produkty mrożone muszą mieć zagwarantowaną stałą, niezmienną temperaturę. Przypomina to łańcuszek szczęścia, ponieważ żywność, która trafia do konsumenta musi przejść poszczególne etapy a na każdym z nich zalecana jest szczególna ostrożność. Narażenie żywności podczas całego łańcucha chłodniczego na wyjście z zakresu zalecanych temperatur może skutkować obniżeniem jakości produktu. Dla zachowania zimnego łańcucha dostaw stosowane są mechaniczne lub elektroniczne systemy monitoringu temperatury. Ostrzega on poprzez stały monitoring o zagrożeniach, jakie się pojawiają nie tylko podczas transportu, ale również w trakcie przeładunku i późniejszym przechowywaniu. Moment międzyprzeładunku jest najbardziej zagrożony na przerwanie zimnego łańcucha, dlatego firmy transportowe starają się o to, aby ten moment skrócić do minimum.

Zachowanie zimnego łańcucha chłodniczego

zachowanie zimnego łańcucha chłodniczegoZachowanie zimnego łańcucha chłodniczego należy przestrzegać dla zachowania walorów smakowych żywności. Wzrost temperatury ponad określoną normę skutkować może zmianą konsystencji produktów, co jest bardzo ważne w przypadku transportu i przechowaniu mrożonek. Wzrost temperatury zwiększa ryzyko namnażania się drobnoustrojów, co może prowadzić do zatrucia pokarmowego. Dla firmy OCS zimnym łańcuchu dostaw opiera się na wykorzystaniu samochodów przystosowanych do utrzymania odpowiedniej temperatury w komorze ładownej lub opakowaniach, które są przeznaczone do transportu żywności. Rozwiązanie takie najczęściej jest przez nas stosowane przy dostawach bezpośrednich zarówno poprzez transport drogowy jak i lotniczy. Jednak największe zagrożenia dla zachowania warunków dystrybucji pojawiają się przy załadunku i  rozładunku towaru, dlatego najczęściej wykonujemy transport od zleceniodawcy do punktu docelowego. Jeden samochód zapewniający odpowiednie warunki, odbiera towar dla jednego odbiorcy. Żywność stanowi grupę surowców roślinnych i zwierzęcych oraz produktów ich przerobu, dlatego dbałość o zachowanie odpowiedniej temperatury na każdym etapie jest zadaniem priorytetowym. Łańcuch chłodniczy ma początek w momencie pozyskiwania surowca a następnie poprzez produkcję, przechowywanie, transport chłodniczy, aż do momentu wyłożenia towaru do sklepowych chłodni. Zachowanie powyższych warunków ma wpływ, na jakość żywności, którą konsumujemy.

252 Kontynuuj czytanie →

Transport żywności

Transport żywności realizowany przez firmę OCS nie jest ograniczony tylko do terenu naszego kraju, chociaż z pewnością wiele osób mogło spotkać na Polskich drogach samochody z naszym logiem. Zapewniając ciąg dostaw do firm zarówno w kraju jak i za granicą sporą część dostaw żywności realizujemy poprzez transport lotniczy zarówno w suchym lodzi jak i kontrolowanej temperaturze.

Transport drogowy żywności

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie konsumentów transport drogowy żywności realizowany jest samochodami typu izoterma lub innymi środkami transportu w opakowaniach. Większość jednak zleceń stanowi transport żywności w stanie zamrożonym, dlatego taki transport realizowany jest w większości samochodami typu izoterma. Istnieje pewien zestaw reguł, które muszą spełniać samochody izotermy, aby mogły zostać dopuszczone do transportu drogowego. Odpowiednie przepisy regulują transport samochodami typu izoterma po to, aby kontrahenci mieli pewność, że dany przewoźnik spełnia odpowiednie wymagania dotyczące transportu.

Transport żywności samochodami typu izoterma

Samochody izotermy mają na celu odpowiednie zachowanie warunków, w których żywność będzie transportowana po to, aby się żywność nie psuła. Wiadomo, że nieodpowiednie warunki transportu (nieodpowiednia temperatura) może zapoczątkować proces gnicia, co zasadniczo wpływa, na jakość żywności. W zależności od rodzaju przewożonej żywności mogą to być izotermy przeznaczone do transportu w stanie głębokiego zamrożenia bez agregatu chłodniczego lub wyposażone w agregat chłodniczy z chłodzeniem postojowym. Izotermy bez agregatu chłodniczego pozwalają na transport żywności mrożonej na krótszy dystans lub dłuższy w specjalistycznych opakowaniach, w których znajduje się zamrożona żywność. Realizując transport żywności dla firm zawsze zapewniamy odpowiednie opakowania do transportu produktów spożywczych, których dobór jest uzależniony od rodzaju żywności oraz zakresu temperatury, jaką musimy zapewnić podczas transportu. Rodzaje opakowań, jakimi dysponujemy są dostępne tutaj => opakowania do transportu.

Najważniejszą zaletą izoterm z agregatem chłodzącym jest to, że można ustawiać w nich odpowiedni zakres temperatury, w zależności od tego, do jakich celów przewozowych wykorzystywany jest transport. Regulacja zakresu temperatur dostępna jest w samochodach wyposażonych w termostat i agregat chłodniczy, które wmontowane są w konstrukcję zabudowy samochodu lub umieszczone są nad kabiną kierowcy.

Transport lotniczy żywności

transport lotniczy artykułów spożywczych

Polska żywność jest obecna na 73 rynkach oprócz Unii Europejskiej, dlatego też transport żywności odbywa się również drogą lotniczą. Co prawda transport lotniczy artykułów spożywczych stanowi 1do 2 % ogółu to jednak z roku na rok coraz więcej firm realizuje transport drogą napowietrzną reagując w ten sposób na zapotrzebowania rynkowe. Transport żywności drogą lotniczą odbywa się w opakowaniach, które zapewniają kontrolowaną temperaturę. Odpowiednie zorganizowanie przewozów żywności oraz bezpieczeństwo ładunków odgrywa e transporcie lotniczym kluczową rolę. Zachowanie odpowiedniej temperatury jest kluczowe, ponieważ wpływa ona na świeżość i zdatność produktów spożywczych do spożycia. Współpracując z międzynarodowym przewoźnikiem OCS ANA GROUP zapewniamy nie tylko odpowiednie warunki dla transportu lotniczego żywności, ale również zapewniamy pełną logistykę od firmy poprzez transport drogowy łączony z transportem lotniczym. 

17 Kontynuuj czytanie →

Transport mrożonego chleba

transport mrożonego chlebaTransport mrożonego chleba jest codziennością. Codziennie dostarczane są porcje ciasta w stanie głębokiego zamrożenia do sieci handlowych, w których następuje wypiek chleba, bułek i innych smakowitości. Kupując świeży chleb lub bułeczki w sieciach handlowych mamy do czynienia z głęboko mrożonym ciastem, który dostarczany jest w porcjach do wypieku. Dopiero na miejscu, po rozmnożeniu ciasta następuje rozrost drożdży, które po zamrożeniu przebywają w stanie uśpienia. Ale nie tylko sieci handlowe, markety korzystają z pieczywa mrożonego. Coraz więcej naszych rodzimy piekarni eksportuje pieczywo w stanie głębokiego zamrożenia zdobywając rynek międzynarodowy. Firma OCS realizuje transport drogowy mrożonego chleba do Danii, Norwegii, Austrii i Niemiec. Oczywiście lista państw zwiększa się z roku na rok, ponieważ coraz więcej konsumentów zainteresowanych jest naszym chlebem, który posiada niepowtarzalne walory smakowe. Dział transportu w stanie głębokiego zamrożenia realizuje transport kęsów mrożonego pieczywa przestrzegając wszelkich wymagań sanitarnych oraz przepisów unijnych podczas załadunku i transportu do miejsca docelowego. Realizujemy zarówno transport paletowy mrożonego chleba lub w specjalistycznych opakowaniach

Pieczywo z ciasta głęboko mrożonego

transport zamrożonego ciastaMrożenie żywności w tym i chleba jest sprawdzonym i powszechnie stosowanym w naszych domach sposobem przechowywania mięsa, warzyw oraz ryb. Ze stanu głębokiego mrożenia korzystają również piekarnie, które dostarczają porcje mrożonego chleba lub bułek do mniejszych placówek, w których następuje wypiek. Proces głębokiego mrożenia pieczywa poprawia higienę, ponieważ w zamrożonym cieście nie jest możliwy rozwój drobnoustrojów. Mrożone surowe ciasto, które po rozmrożeniu i urośnięciu jest gotowe do wypieku zachowuje swoje walory smakowe oraz odżywcze przez długi czas. Pieczywo z ciasta mrożonego nie potrzebuje konserwantów do wydłużenia jego przydatności do spożycia. To stan głębokiego zamrożenia konserwuje ciasto, które później jest pieczone. Gotowe porcje zamrożonego ciasta mogą być długo przechowywane w chłodniach a później rozmrażane z dnia na dzień. Ciasto głęboko mrożone pomału podbija cały świat zdobywając swoich zwolenników jak i przeciwników.

Technologia zamrażania kęsów ciasta

transport mrożonego ciastaCoraz powszechniejsza technologia piekarska spowalniania lub wstrzymywania procesu fermentacji nosi nazwę „OWP” Technologia odroczonego wypieku wykorzystuje zjawisko niskich temperatur do spowolnienia procesu fermentacji lub jego całkowitego zatrzymania. Technologia zamrażania kęsów ciasta przed ostatecznym wypiekiem na czas określony zapotrzebowaniem umożliwia nie tylko przesunięcie wypieku w czasie, ale to, co jest najważniejsze pozwala na przeniesienie wypieku poza piekarnie nie tylko w danym kraju, ale również poza jej granicę. Zamrażanie kęsów ciasta zapewnia dodatkowe korzyści takie jak:

  • transport zamrożonego ciasta na znaczne odległości w temperaturze w temperaturze – 18°C
  • wypiek pieczywa w sklepie na oczach konsumenta.
  • długie przechowywanie dowolnego pieczywa w stanie głębokiego zamrożenia – 18°C

Podstawową zasadą w technologii odroczonego wypieku  „OWP”  jest jak najszybsze schłodzenie i przekroczenie temperatury poniżej -3°C a następnie dalszy spadek temperatury w której następuje  zamarzanie zawartej w pieczywie wody oraz ograniczenie i zaniknięcie przemian enzymatycznych, oksydacyjnych, mikrobiologicznych. Technologia zamrażania kęsów ciasta zdobywa coraz większe uznanie na rynku międzynarodowym, ponieważ wypiek ciasta nie jest ograniczony tylko do wypieku chleba przez piekarnie zlokalizowane na danym terenie.

Transport mrożonego ciasta w suchym lodzie

suchy lódFirma OCS realizuje również transport kęsów ciasta w suchym lodzie drogą lotniczą dla firm, które potrzebują szybkich dostaw zarówno w kraju jak i za granicą. Transport mrożonego ciasta w suchym lodzie realizowany jest w opakowaniach, które spełniają wytyczne dla transportu materiałów niebezpiecznych IATA. Opakowania do transportu ciasta w suchym lodzie muszą być wytrzymałe na zmiany ciśnienia, które panują podczas lotu oraz uszkodzenia mechaniczne. Każde uszkodzenie opakowania podczas lotu może przyczynić się do zwiększonej sublimacji suchego lody, który składa się z dwutlenku węgla. Wydobywający się z opakowania dwutlenek węgla może stanowić zagrożenie podczas lotu, dlatego opakowanie do transportu mrożonych kęsów ciasta musi być wytrzymałe. Suchy lód jest doskonałym chłodziwem, ponieważ jego temperatura wynosi – 78 °C. Należy jednak dokładnie obliczyć ile będzie potrzeba suchego lodu nie tylko podczas transportu lotniczego ale również później po przeładunku i dostarczeniu mrożonego ciasta na miejsce docelowe. Transport mrożonego ciasta w suchym lodzie drogą lotniczą jest prowadzony przez firmę OCS do 200 krajów na całym świecie.

Mrożone pieczywo w domu

mrożone pieczywoMrożone pieczywo jest obecne również w domu niemniej jednak w stanie gotowym czyli po upieczeniu. W domu można mrozić chleb oraz bułki w zamrażalniku. Niektórzy konsumenci nawet twierdzą że pieczywo mrożone jest nawet smaczniejsze. Mrożenie pieczywa nie jest trudne a co jest najważniejsze poprzez zamrożenie nie wyrzucamy nadmiaru pieczywa do kosza. Jeśli chcemy zamrozić chleb i bułki wystarczy pamiętać o kilku prostych zasadach, dzięki czemu po rozmrożeniu pieczywa będziemy się cieszyć jego świeżością.

Pieczywo przeznaczone do zamrożenia musi być ostudzone, czyli gdy kupimy jeszcze gorący bochenek chleba musi on trochę poleżeć, aby ostudził się do temperatury pokojowej. Chleb można zamrozić w całości, ale można także wcześniej pokroić bochenek na kromki i po podzieleniu na porcje włożyć je do plastykowych woreczków i zamrozić. Pieczywo należy rozmrażać w temperaturze pokojowej dopiero później podpiekać kilka minut do uzyskania chrupiącej skórki.  Rozmrażania chleba lub bułek w kuchence mikrofalowej nie jest wskazane, ponieważ może być ono gumowate i niesmaczne. Bułki w temperaturze pokojowej rozmrażają się około trzydziestu minut, natomiast chleb potrzebuje nawet do czterech godzin.

Znajdź firmę OCS na mapie

11 Kontynuuj czytanie →

Transport mrożonek

Transport mrożonek wzrasta wraz z zdobywaniem coraz większego zaufania dla naszych rodzimych warzyw i owoców na rynku międzynarodowym. Szukając rynków zbytu dla produktów mrożonych sięgamy coraz dalej, dlatego coraz więcej mrożonek transportowanych jest drogą lotniczą jak również drogą lądową i morską.

Mrożonki

mrożonkiMrożonki są jednym z ważniejszych elementów łańcucha spożywczego ze względu na to, że po zamrożeniu zachowują swoje walory smakowe i odżywcze. Sprzedawane są nie tylko zimą, kiedy to brakuje w sklepach świeżych warzyw, ale również w okresie letnim. Transport mrożonek odbywa się poprzez transport drogowy ze względu na jego mobilność i funkcjonalność. Zanim jednak mrożonki trafią do sklepów a później do naszych domów odbyć muszą długą drogę, dlatego każdy etap łańcucha logistycznego wymaga wysokiej precyzji działań. Począwszy od załadunku mrożonek aż do momentu dostawy do sklepów czy też nawet do prywatnych odbiorców. Najważniejszy w transporcie mrożonek jest czas transportu jak również prawidłowe ich przechowywanie w mroźniach lub specjalnych opakowaniach, ponieważ mrożonki nie lubią nagłych zmian temperatury. Utrzymanie stałej temperatury podczas załadunku oraz transportu i wyładunku jest priorytetowe. Produkty mrożone przy zetknięciu z wysoką temperaturą otoczenia bardzo szybko tracą swoje walory odżywcze i smakowe. Mrożonki po rozmrożeniu nie nadają się do ponownego zamrożenia stając się produktem bezwartościowym. Aby produkty mrożone nadawały się do konsumpcji muszą być transportowane w odpowiednich warunkach. Transport mrożonek odbywać się musi w zakresach temperatur od -18°C do – 8 °C i taka temperatura musi być zachowana podczas całego procesu dostaw.

transport mrożonekAby zachować kontrolowaną temperaturę forma transportu powinna być właściwa dla danej grupy produktów mrożonych. Mrożonki mogą być transportowane w opakowaniach zbiorczych lub luzem w zależności od ich ilości i zapotrzebowania. Temperatura nie może być wyższa od -18°C niemniej jednak dopuszczalne są wahania temperatury nie wiesze niż +/- 3°C. Istotne jest również udokumentowanie zakresu temperatur w trakcie transportu mrożonek, co gwarantuje pełną ich kontrolę w całym łańcuchu dostaw. Transport w kontrolowanej temperaturze mrożonek jest nieodzowny, aby zachować walory smakowe i odżywcze.

Transport mrożonek samochodami typu mroźnia

Samochody typu chłodnia posiadają izolowaną przestrzeń załadunkową (izotermiczne środki transportu) oraz agregat chłodniczy, który pozwala na utrzymanie stałej temperatury. Agregat chłodniczy w zależności od klasy jest w stanie schodzić przestrzeń załadunkową do – 20 °C. Samochodami typu chłodnia można transportować mrożonki luzem lub opakowaniach zbiorczych.

Transport mrożonek samochodami typu chłodnia

Samochody typu chłodnia posiadają termo izolacyjną przestrzeń załadunkową. Pozwala to na ograniczenie wymiany ciepła, co jest bardzo istotne w sezonie letnim. Transport mrożonek samochodami typu izoterma odbywa się w opakowaniach zbiorczych. Temperatura w trakcie transportu nie może być wyższa, niż maksymalna temperatura dozwolona dla danego produktu w stanie schłodzenia. Transport mrożonek musi być wykonywany środkami transportu, które mają potwierdzoną zgodność z wymogami ATP.

Transport mrożonek w suchym lodzie

Transport mrożonek w suchym lodzie odbywa się w odpowiednim środkiem transportu. Samochody typu „lodownie” są przeznaczone do transportu w suchym lodzie nie tylko mrożonek, lecz i innych produktów. Samochody takie posiadają zasobnik, w których jako źródło zimna wykorzystywany jest suchy lód. Samochody są tak zbudowane, aby można było z zewnątrz (dosypać) suchy lód, który traci na swojej objętości poprzez sublimację. Transport w suchym lodzie mrożonek odbywać się może do 12 godzin. Transport produktów mrożonych w suchym lodzie wykonywany jest przez firmę OCS o wielu lat zapewniając ciąg dostaw dla hurtowni i sklepów. Systemy logistyczne, jakie stosujemy w OCS to przede wszystkim specjalistyczne opakowania do transportu, które są przystosowane do przewożenia produktów w suchym lodzie, lub jeśli produkt nie może mieć styczności z suchym lodem stosujemy opakowania z zakresem temperatur do – 20 °C beż użycia suchego lodu. Wymagany jest wówczas system wymiennych paneli, które utrzymują stałą temperaturę – 20 °C.

Kolejnym rozwiązaniem do transportu w suchym lodzie są opakowania, które utrzymują temperaturę miedzy 2 – 8 °C jeśli wymagana jest świeżość przewożonego produktu a zamrożenie jej niszczy strukturę, zapach i smak. Jeśli są to bardzo egzotyczne produkty i drogie, producent żąda podczas transportu monitorowania temperatury w opakowaniu i do tego OCS używa dodatkowo rejestratorów temperatury. Oczywiście, jeśli towar jest większy niż możliwe do zaoferowania opakowania to wówczas oferuje się transport dedykowany samochodem z kontrolą temperatury w luku bagażowym ze stałym rejestrowaniem temperatury w kabinie kierowcy, który cały czas monitoruje jej zakres by nie było żadnych większych wahnięć temperatury. Po doręczeniu takiej przesyłki oprócz potwierdzenia doręczenia produktu kierowca wręcza wydruk z zapisem dokonanym przez rejestrator temperatury. Dla firm korzystających z transportu w suchym lodzie udostępniamy opakowania dla mrożonek. Nasi specjaliści z pewnością dobiorą odpowiednie opakowania dla danej grupy mrożonek.

Transport mrożonek – formularz konataktowy 

[contact-form-7 id=”5615″]

Dojazd do firmy OCS

12 Kontynuuj czytanie →

Transport produktów mrożonych

Transport produktów mrożonych odbywa się nie tylko w sezonie letnim, ale również i zimowym. Zachowanie ciągłości dostaw to zadanie dla firmy transportowej, która zaopatruje sieć marketów w nieprzerwany ciąg dostaw produktów mrożonych.

22 Kontynuuj czytanie →