Faktura Pro-Forma Invoice

Faktura Pro-Forma Invoice dostępna jest w formacie aktywnego formularza pdf. Możesz wypełnić formularz bezpośrednio w przeglądarce, a następnie wydrukować, podpisać i wysłać do nas pocztą.

Wypełnij, wydrukuj, podpisz i wyślij do nas.
Pobierz plik pdf. Wypełnij i wyślij do nas.
Komputer z klawiaturą oraz dokumentem wyłaniającym się z monitora

Jeśli wartość do 22 Euro na fakturze proforma dotyczyć będzie wzorów, próbek, prezentów – wówczas stosuje się odprawę zbiorczą uproszczoną i nie otrzymacie Państwo żadnego dokumentu z urzędu celnego stwierdzającego przekroczenia granicy miejsca docelowego.

Proszę się upewnić, że na Pro-Formie będą wpisane lub wypełnione następujące informacje:

 1. Nagłówek „Faktura” („Proforma” dotyczy wzorów, próbek lub prezentów o łącznej wartości poniżej 22 eur).
 2. Dokładna nazwa i adres Nadawcy.
 3. Dokładna nazwa i adres Odbiorcy.
 4. Data faktury.
 5. Numer faktury.
 6. Pełny opis każdego towaru (numery wewnątrz katalogowe są niewystarczające dla Urzędu Celnego, dlatego prosimy, aby wszystkie towary zostały starannie opisane).
 7. Kraj pochodzenia każdego towaru ( tam gdzie towar był wyprodukowany).
 8. Prosimy załączyć informację (jeśli jest znana) nawiązująca do kodu towaru.
 1. Liczba poszczególnych towarów.
 2. Właściwa waluta, w której wyrażana jest wartość towaru.
 3. Podsumowanie łącznej wartość wszystkich towarów objętych fakturą.
 4. Warunki transakcji INCOTERMS oparte są na podziale płatności transportowych pomiędzy sprzedawcą i nabywcą towarów.
 5. Waga brutto (waga wraz z opakowaniem), waga netto (waga bez opakowania) oraz liczba elementów wraz z wymiarami poszczególnych opakowań.
 6. Wymagane jest oświadczenie brzmiące następująco: „Deklaruję, że wszystkie podane informacje są prawdziwe”.
 7. Faktura musi być podpisana.
 8. Dokument powinien być wystawiony w min 4 egzemplarzach.