Prasa japońska – subskrypcja i zakupy

Od 1957 kiedy powstała idea by połączyć siły największych wydawców prasy w jeden wspólny dział logistyczny by prasa japońska pojawiała się we wszystkich kontynentach świata został utworzony specjalny dział subskrypcji periodyków oraz miesięczników.
OCS jak już pokrył świat poprzez założenie ponad 270 regionalnych biur w ponad 200 krajach był w stanie zaoferować dystrybucję prasy codziennej i doręczania jej w dniu wydania do czytelników.
Prasa bardzo zbliżała osoby japońskie rozsiane po całym świecie po przez codzienne informacja o tym co dzieje się w ich kraju. Jednak wciąż brakowało żywych elementów i utworzono kolejny dział dystrybucji dekoderów do odbioru telewizji japońskiej nazwany (JSTV).
Cała logistyka prasy japońskiej codziennej, periodyków, książek oraz kart do dekoderów telewizyjnych wciąż się rozwija.

Month

Date of printing

Date of issue

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

1/Jan

14/Feb

10/Apr

5/May

12/Jun

18/Jul

11/Sep

10/Oct

13/Nov

11/Dec

2/Jan (Sat) issue

15/Feb (Mon) issue

11/Apr (Mon) issue

6/May (Fri) issue

13/Jun (Mon) issue

19/Jul (Tue) issue

12/Sep (Mon) issue

11/Oct (Tue) issue

14/Nov (Mon) issue

12/Dec (Mon) issue

Month

Date of issue

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

2/Jan (Mon) issue

13/Feb (Mon) issue

10/Apr (Mon) issue

8/May (Mon) issue

12/Jun (Mon) issue

18/Jul (Tue) issue

11/Sep (Mon) issue

10/Oct (Tue) issue

13/Nov (Mon) issue

11/Dec (Mon) issue