Skip to Content

Blog Archives

Transport ryb drogą lotniczą

Transport ryb

Transport żywności odgrywa kluczową rolę w łańcuchu spożywczym, ponieważ od środków transportu oraz przestrzegania zasad sanitarnych zależy zdrowie konsumentów. W transporcie żywności kluczową rolę odgrywa temperatura. Transport żywności w kontrolowanej temperaturze jest podstawą do zachowania świeżości produktów. Kontrolowana temperatura musi być również zachowana w trakcie przeładunku z samochodu do magazynu oraz miedzy/przeładunku na inny środek transportu. Do transportu żywności najczęściej wykorzystuje się transport drogowy niemniej jednak rosnące zapotrzebowania na produkty spożywcze zmusza producentów do realizacji przesyłek drogą powietrzną. Transport lotniczy pozwala na szybką reakcję na zapotrzebowanie rynku oraz szybkie uzupełnienie zapasów. Transport lotniczy żywności wymusza zastosowanie odpowiednich opakowań do transportu szczególnie, gdy w grę wchodzi transport w suchym lodzie. Opakowania do transportu muszą być adekwatne do właściwości i cech przewożonych towarów oraz spełniać warunki dla transportu lotniczego. Posiadając odpowiednie zaplecze techniczne, flotę samochodów oraz opakowania do transportu przewoźnik jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw.

Transport lotniczy ryb

Do najczęściej stosowanych środków transportu ryb należą: izotermy, chłodnie oraz mroźnie. W przypadku transportu ryb drogą lotniczą wykorzystywane są właściwości suchego lodu, który posada temperaturę -78 °C. Aby transport ryb drogą powietrzną przebiegał prawidłowo, należy zadbać o odpowiednie opakowania, które spełniają wytyczne dla transportu lotniczego IATA. Opakowania do transportu drogą lotniczą muszą być szczelne, ponieważ suchy lód sublimując zamienia się w dwutlenek węgla z którego jest wytworzony. Dwutlenek węgla wydobywający się z opakowania może stanowić zagrożenia dla transportu lotniczego, dlatego suchy lód jest zaklasyfikowany, jako materiał niebezpieczny. Opakowania do transportu ryb drogą powietrzną muszą również wykazywać się doskonałą izolacją i odpornością na uszkodzenia. W czasie przeładunku są one narażone na uszkodzenia mechaniczne a w okresie letnim na skrajne zmiany temperatury. Transport lotniczy ryb jest trudnym w realizacji zadaniem dla przewoźnika ponieważ zmiany warunków podczas transportu mogą być przyczyną znacznego obniżenia jakości przewożonego ładunku. Straty żywności spowodowane nieprawidłowymi warunkami podczas transportu lotniczego sięgają, ponad 30%, co przekłada się na straty finansowe.

Temperatura transportu ryb

Temperatura transportu ryb uzależniona jest od stanu, w jakim mają trafić do magazynu lub na półki sklepowe. Transport świeżych ryb wymaga innej temperatury niż jej zamrożony odpowiednik.

Ryby świeże powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze od -1°C do +2°C

Ryby mrożone i produkty rybne poniżej -18°C

Wędzone przetwory rybne od 0°C do +10°C

Transport ryb w suchym lodzie odbywa się w temperaturze poniżej -18°C a ilość suchego lodu zasypanego do opakowania zależy od długości transportu. Przykładowo na zdjęciach widać jest przygotowania do transportu lotniczego ryb za granicę. Opakowania do transportu zawierają ryby mrożone (80 kilogramów) i dla ich odpowiedniego schłodzenia podczas transportu lotniczego potrzeba jest 250 kilogramów suchego lodu. Suchy lód sublimując (zamieniając się w dwutlenek węgla) traci na objętości i wadze. Dlatego należy dokładnie przeliczyć ile będzie go potrzeba nie tylko w trakcie transportu lotniczego, ale również później po przeładunku na transport drogowy w celu dotarcia na miejsce przeznaczenia.

Opakowania do transportu ryb

Ryby w stanie zamrożonym należy transportować drogą lotniczą w odpowiednich opakowaniach a ich temperatura powinna wynosić minimum -18°C. Ryby mrożone, które mają być transportowane zasypuje się suchym lodem, który jest chłodziwem podczas transportu. Odpowiednie przygotowanie przesyłki ryb jest bardzo ważne, ponieważ kontakt z suchym lodem może doprowadzić do miejscowego przemrożenia a tym samym strat na wartości przewożonego produktu. Opakowania do transportu ryb muszą być wytrzymałe, odporne na zmiany temperatury i uszkodzenia mechaniczne. Uszkodzone opakowanie do transportu ryb w suchym lodzie bardzo szybko się “przegrzeje” ponieważ suchy lód będzie szybko sublimował tracąc w ten sposób swoje możliwości chłodzące.

6 Kontynuuj czytanie →

Transport ryb

Transport ryb przed świętami jest jak zwykle bardzo duży. Tak samo jak i inne produkty mięsne, spożywcze, ryby trafiają do naszych domów w formie świeżej lub zamrożonej. Firma OCS specjalizuje się w transporcie ryb świeżych w suchym lodzie, chociaż zdążają się również zlecenia transportu ryb w stanie głębokiego zamrożenia. Najczęściej jednak ryby w stanie zamrożenia transportowane są za granicę, co może niektórych z was zdziwić niemniej jednak nasze rodzime ryby pochodzące z hodowli cieszą się sporym zainteresowaniem za granicą naszego kraju.

Transport ryb w suchym lodzie

Transport ryb w suchym lodzieSuchy lód posiada temperaturę – 78 °C i składa się w całości z dwutlenku węgla. Tracąc swoje właściwości sublimuje wypełniając przestrzeń bagażową lub opakowanie zimnym dwutlenkiem węgla. Właśnie ta właściwość suchego lodu wykorzystywana jest w transporcie ryb świeżych, ale nie tylko ryb. W ten sam sposób transportowane jest świeże mięso w tym również drobiowe. Najczęściej jednak wyobrażenia dotyczące transportu ryb są takie, że transportowane w suchym lodzie są z pewnością mrożone, ale tak nie jest. Transport ryb w suchym lodzie nie polega na ich zamrożeniu. Ryby mają trafić do sklepu w stanie świeżym, dlatego nie można ich zamrażać, ponieważ w ten sposób tracą, na jakości. Zamrożone a później rozmrożone ryby nie posiadają takich walorów smakowych jak ich świeży odpowiednik. Wydobywający się z suchego lodu dwutlenek węgla odcina dopływ tleny a konsekwencją sublimacji jest brak dostępu tlenu do produktów, jakie są transportowane. Zapewniając stałe warunki podczas transportu można ryby przewozić na znaczne odległości i po dostawie na miejsce przeznaczenia ryby mogą być od razu wystawione na sklepowe półki.

Aby zachować odpowiednią otoczkę dwutlenku węgla należy posiadać w zapasie suchy lód i w trakcie transportu uzupełniać go w luku bagażowym lub opakowaniach, które są dostosowane do transportu w suchym lodzie. Dla niektórych przewoźników jest to bardzo kłopotliwe, dlatego skupiają się na transporcie ryb mrożonych, więc nie można tutaj mówić o żadnej specjalizacji. Świeżych ryb nie zamraża się, aby nie uszkodził mięsa, włókien itp. Mają być świeże, czyli muszą dotrzeć do punktów sprzedaży w jak najkrótszym czasie z zachowaniem stałej temperatury. Świeżość ryb zapewnia dwutlenek węgla wydobywający się z suchego lodu. Dwutlenek węgla odcina dopływ tlenu, dzięki czemu powstrzymane są procesy rozkładu, gnilne i namnażanie się bakterii. Na krótkich dystansach świeże ryby mogą być transportowane w lodzie, który jest wytworzony z wody pitnej. Lód musi być na bieżąco uzupełniany a woda usuwana jak najszybciej. Takie warunki transportu nie są komfortowe dla żadnego przewoźnika, ponieważ każdy stara się, aby przestoje były jak najkrótsze. Transport ryb w tradycyjnym lodzie stwarza obecnie wiele problemów mając na uwadze spore korki w mieście, które wydłużają przewóz świeżych ryb z miejsca na miejsce. Woda która pochodzi z rozpuszczonego lodu gromadzi się w pojemnikach i wsiąka w mięso tracąc w ten sposób swoje walory smakowe. Transport w suchym lodzie jest atrakcyjniejszy i ekonomiczniejszy.

Transport ryb mrożonych

Transport ryb mrożonychAby transport ryb mrożonych przebiegał prawidłowo, przewoźnik musi zadbać o odpowiednią temperaturę w chodni i utrzymanie jej przez cały czas transportu. Oczywiście, gdy mamy na uwadze transport ryb mrożonych, którym należy zapewnić takie warunki, aby nie było zbyt dużych wahań temperatury. Temperatura transportu ryb uzależniona jest od specyfikacji, ponieważ w innej temperaturze będą przewożone ryby, które są dostarczane do magazynów chłodni i przechowywane one będą przez dłuższy okres czasu. Ryby w stanie zamrożonym należy przewozić w oryginalnych opakowaniach a temperatura ryb powinna wynosić -18°C. Ryby mrożone, które mają być przetransportowane, ładuje się do chłodni dopiero wówczas, gdy zostaną zamrożone do temperatury takiej w której mają być transportowane. Jest to bardzo ważne, ponieważ partia ryb mrożonych musi być szybko przeładowana a podczas przeładunku muszą być zachowane odpowiednie warunki sanitarne.
Ryby świeże powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze od -1°C do +2°C
– Mrożone ryby i produkty rybne poniżej -18°C
– Ryby oraz przetwory rybne wędzone od 0°C do +10°C

Mając na uwadze transport świeżych ryb lub filetów rybnych w suchym lodzie lub lodzie w postaci zamrożonej wody, tusze nie mogą stykać się z lodem. Chodzi o to, aby nie dopuścić do miejscowego przemrażania ryb, ponieważ mięso w ten sposób traci na wartości konsumpcyjnej. Tak dużo czynników warunkujących prawidłowy transport ryb sprawia, że firma transportowa nie jest wybierana przypadkowo. Złe warunki przechowywania, warunki załadunku oraz transportu mogą zniszczyć nie tylko całą partię świeżych ryb, ale i mrożonych.

4 Kontynuuj czytanie →