Skip to Content

Przewóz materiałów niebezpiecznych

materiały niebezpieczne

Transport materiałów niebezpiecznych obwarowany jest szeregiem obostrzeń. Jest opisany w przepisach prawa dotyczących zarówno transportu drogowego jak i lotniczego. Każda firma transportowa i prywatny nadawca musi się do nich stosować. Należy pamiętać, że część produktów jest całkowicie wykluczona z transportu lotniczego i nie ma od tego zakazu odstępstw.

Czym są materiały niebezpieczne?

Materiały niebezpieczne to nie tylko broń czy kwas. To również inne produkty, które w specyficznych warunkach mogą być szkodliwe dla mienia, zdrowia lub życia. Jednak część z można przewozić, jeśli zapewni się im odpowiednie warunki przewozu. Materiały trzeba odpowiednio rozpoznać, zakwalifikować i ustalić ilość możliwą do transportu. Bardzo ważne jest, aby cały personel zajmujący się transportem odbywał regularne szkolenia w tym zakresie i zawsze znał bieżące przepisy. W wypadku transportu międzynarodowego należy pamiętać, że przepisy w różnych krajach mogą być inne, a transportowany towar nie może łamać żadnego z nich. Czynnik ludzki, a dokładnie czujność i skrupulatność pracowników firmy przewozowej, jest tutaj najważniejszy.

Jak się je przewozi?

Do przewozu należy zastosować szczególne opakowana i metody pakowania. Niektóre produkty wymagają specjalnych, certyfikowanych opakowań. Inne z kolei można przewozić w opakowaniach zwykłych, ale pod warunkiem, że jest ich jakaś ograniczona ilość. Następne paczki należy oznakować jako niebezpieczne i nakleić etykiety z symbolami wszystkich potencjalnych niebezpieczeństw, które mogą spowodować. Do paczki z materiałami niebezpiecznymi poza standardowymi dokumentami dołączane są szczegółowe dokumenty zawierające informacje o przewożonym produkcie, po to, by w razie niepewności można dokładnie sprawdzić z czym się ma do czynienia.