Skip to Content

Transport leków

przewóz leków

Leki są szczególnym towarem przewożonym po całym Świecie. Wymagają specjalnego traktowania. Od ich przydatności po zależy zdrowie i życie ludzi. Wiele leków musi być przewożonych w lodzie, w kontrolowanej temperaturze. Czy da się taką osiągnąć podczas wielogodzinnej podroży? Jak radzą sobie z tym problemem firmy kurierskie.

Suchy lód

Rozwiązaniem tego problemu jest suchy lód. Czym jest? Suchy lód to innymi słowy dwutlenek węgla w postaci stałej. Jego najważniejszą właściwością jest to, że z czasem wyparowuje, a nie skrapla się. Stąd też nie ma zagrożenia, że transportowany towar w jakikolwiek sposób ucierpi od wilgoci. Lód ma temperaturę niższą niż -70°C, daje więc ogromne możliwości. Transport leków w suchym lodzie są w stanie zaoferować jednak tylko najlepsze firmy kurierskie posiadające wieloletnie doświadczenie, know-how i znajomość specyfiki branży medycznej. Firmy te z reguły dostarczają kompleksową usługę, która obejmują dostarczenie suchego lodu, odebranie przesyłki, jej kontrolę podczas drogi i dostarczenie na miejsce.

Opakowania

Część leków nie może być jednak przewożona w tak niskiej temperaturze. Niektóre z nich powinny być transportowane w -20°C, -5°C a niektóre wręcz w stałej temperaturze pokojowej. Wtedy niezbędne jest użycie specjalistycznych pojemników utrzymujących daną temperaturę. Posiadają one rejestratory, z których po dostarczeniu paczki na miejsce, można odczytać ewentualne wahania temperatury i na ich podstawie ocenić przydatność leków do użytku. Czasami do transportu używa się specjalnych wkładów żelowych, które najpierw schładza się do pożądanej temperatury, po to, chłodziły przewożony towar przez następne kilka godzin. Oczywiście w dostawie leków kluczowy jest czas. Opakowania spełniają więc wszystkie normy bezpieczeństwa w ruchu lotniczym i drogowym, aby formalności związane z ich ustalaniem nie marnowały bezcennego czasu.