Skip to content

Faktura Pro-Forma Invoice

Faktura Pro-Forma Invoice dostępna jest w formacie aktywnego formularza pdf. Możesz wypełnić formularz bezpośrednio w przeglądarce, a następnie wydrukować, podpisać i wysłać do nas pocztą.

Fkatura-pro-forma

Jeśli wartość do 25 Euro na fakturze proforma dotyczyć będzie próbek– wówczas stosuje się odprawę zbiorczą uproszczoną i nie otrzymacie Państwo żadnego dokumentu z urzędu celnego stwierdzającego przekroczenia granicy miejsca docelowego.

Proszę się upewnić, że na Pro-Formie będą wpisane lub wypełnione następujące informacje:

 1. Nagłówek „Faktura” („Proforma” dotyczy wzorów, próbek lub prezentów o łącznej wartości poniżej 22 eur).
 2. Dokładna nazwa i adres Nadawcy.
 3. Dokładna nazwa i adres Odbiorcy.
 4. Data faktury.
 5. Numer faktury.
 6. Pełny opis każdego towaru (numery wewnątrz katalogowe są niewystarczające dla Urzędu Celnego, dlatego prosimy, aby wszystkie towary zostały starannie opisane).
 7. Kraj pochodzenia każdego towaru ( tam gdzie towar był wyprodukowany).
 8. Prosimy załączyć informację (jeśli jest znana) nawiązująca do kodu towaru.
 1. Liczba poszczególnych towarów.
 2. Właściwa waluta, w której wyrażana jest wartość towaru.
 3. Podsumowanie łącznej wartość wszystkich towarów objętych fakturą.
 4. Warunki transakcji INCOTERMS oparte są na podziale płatności transportowych pomiędzy sprzedawcą i nabywcą towarów.
 5. Waga brutto (waga wraz z opakowaniem), waga netto (waga bez opakowania) oraz liczba elementów wraz z wymiarami poszczególnych opakowań.
 6. Wymagane jest oświadczenie brzmiące następująco: „Deklaruję, że wszystkie podane informacje są prawdziwe”.
 7. Faktura musi być podpisana.
 8. Dokument powinien być wystawiony w min 4 egzemplarzach.

Prawa autorskie

Właścicielem praw do strony www.ocs.pl oraz www.ocsdryice.pl jest firma Overnight Clinical Services Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie. Strona zawiera utwory chronione prawem autorskim w szczególności teksty, zdjęcia i materiały multimedialne. Autorskie prawa majątkowe do poszczególnych utworów przysługują Raffo – Bącalski Rafał lub innym podmiotom, których materiały wykorzystywane są na stronie za ich zgodą.

Overnight Clinical Services Sp. z o.o.

Overnight Clinical Services Sp. z o.o. jest operatorem pocztowym na podstawie wpisu do Rejestru Operatorów Pocztowych nr:…

Przynależymy do organizacji FPE Forum Przewoźników Ekspresowych, która zrzesza największych globalnych operatorów kurierskich.

Infolinia / Kontakt

801 801 OCS (627)

+48 22 644 20 70

ul. Słowikowskiego 41A

05-090 Raszyn, Polska

© 2021 OCS