Skip to content

Reklamacje

Jest nam niezmiernie przykro, że nasz serwis zmusza Państwa do odwiedzin tej zakładki i konieczności złożenia reklamacji. Mamy nadzieje, że jest to jednorazowy incydent, a informacje prezentowane na tej stronie przyczynią się do lepszego kontaktu z nami i przyspieszą procedurę rozpatrzenia reklamacji. Prosimy o sprawdzenie jakiego serwisu dotyczy Państwa roszczenie i zapoznanie się z formą i rodzajem dokumentów niezbędnych dla nas by odpowiedź z naszej strony była szybka i satysfakcjonująca Państwa.

Międzynarodowe lotnicze

Dokumenty niezbędne do złożenia reklamacji przesyłki międzynarodowej lotniczej:

1. Reklamacje dotyczące nieterminowości doręczenia do Odbiorcy

 • Pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • numerem przesyłki,
 • kwotą roszczenia i numerem konta bankowego;
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego;
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem: REGULAMIN

2. Reklamacje dotyczące zagubienia:

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • dokumentacją potwierdzająca wartość przesyłki (faktura, rachunek, paragon),
 • kwotą roszczenia i numerem konta bankowego.
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem: REGULAMIN

3. Reklamacje dotyczące, uszkodzenia:

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • numerem przesyłki,
 • dokumentacja potwierdzająca wartość przesyłki / szkody (faktura, rachunek, paragon),
 • dokumentacja potwierdzająca koszty ewentualnej napraw ( kosztorys naprawy, wycenę techniczną (kalkulację kosztów naprawy)
  protokół szkodowy (egzemplarz należący do poszkodowanego).
 • Zdjęcia uszkodzenia
 • kwotą roszczenia i numerem konta bankowego.
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem: REGULAMIN

4. Reklamacje dotyczące ubytku zawartości:

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • numerem przesyłki,
 • dokumentacja potwierdzająca wartość przesyłki / szkody (faktura, rachunek, paragon),
 • dokumentacja potwierdzająca koszty ewentualnej napraw ( kosztorys naprawy, wycenę techniczną (kalkulację kosztów naprawy)
  protokół szkodowy (egzemplarz należący do poszkodowanego).
 • Zdjęcia z rozerwanej, uszkodzonej, paczki/paczek
  kwotą roszczenia i numerem konta bankowego.
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem: REGULAMIN

Prawa autorskie

Właścicielem praw do strony www.ocs.pl oraz www.ocsdryice.pl jest firma Overnight Clinical Services Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie. Strona zawiera utwory chronione prawem autorskim w szczególności teksty, zdjęcia i materiały multimedialne. Autorskie prawa majątkowe do poszczególnych utworów przysługują Raffo – Bącalski Rafał lub innym podmiotom, których materiały wykorzystywane są na stronie za ich zgodą.

Overnight Clinical Services Sp. z o.o.

Overnight Clinical Services Sp. z o.o. jest operatorem pocztowym na podstawie wpisu do Rejestru Operatorów Pocztowych nr:…

Przynależymy do organizacji FPE Forum Przewoźników Ekspresowych, która zrzesza największych globalnych operatorów kurierskich.

Infolinia / Kontakt

801 801 OCS (627)

+48 22 644 20 70

ul. Słowikowskiego 41A

05-090 Raszyn, Polska

© 2021 OCS