Reklamacje

Jest nam niezmiernie przykro, że nasz serwis zmusza Państwa do odwiedzin tej zakładki i konieczności złożenia reklamacji. Mamy nadzieje, że jest to jednorazowy incydent, a informacje prezentowane na tej stronie przyczynią się do lepszego kontaktu z nami i przyspieszą procedurę rozpatrzenia reklamacji. Prosimy o sprawdzenie jakiego serwisu dotyczy Państwa roszczenie i zapoznanie się z formą i rodzajem dokumentów niezbędnych dla nas by odpowiedź z naszej strony była szybka i satysfakcjonująca Państwa.

Pobierz Protokół Szkodowy Kurierski
Samoloty OCS podczas załadunku na lotnisku

Dokumenty niezbędne do złożenia reklamacji przesyłki międzynarodowej lotniczej:reklamacje - lotnicze

1. Reklamacje dotyczące nieterminowości doręczenia do Odbiorcy

 • Pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • numerem przesyłki,
 • kwotą roszczenia i numerem konta bankowego;
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego;
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem: REGULAMIN

2. Reklamacje dotyczące zagubienia:

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • dokumentacją potwierdzająca wartość przesyłki (faktura, rachunek, paragon),
 • kwotą roszczenia i numerem konta bankowego.
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem: REGULAMIN

3. Reklamacje dotyczące, uszkodzenia:

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • numerem przesyłki,
 • dokumentacja potwierdzająca wartość przesyłki / szkody (faktura, rachunek, paragon),
 • dokumentacja potwierdzająca koszty ewentualnej napraw ( kosztorys naprawy, wycenę techniczną (kalkulację kosztów naprawy)
  protokół szkodowy (egzemplarz należący do poszkodowanego).
 • Zdjęcia uszkodzenia
 • kwotą roszczenia i numerem konta bankowego.
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem: REGULAMIN

4. Reklamacje dotyczące ubytku zawartości:

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • numerem przesyłki,
 • dokumentacja potwierdzająca wartość przesyłki / szkody (faktura, rachunek, paragon),
 • dokumentacja potwierdzająca koszty ewentualnej napraw ( kosztorys naprawy, wycenę techniczną (kalkulację kosztów naprawy)
  protokół szkodowy (egzemplarz należący do poszkodowanego).
 • Zdjęcia z rozerwanej, uszkodzonej, paczki/paczek
  kwotą roszczenia i numerem konta bankowego.
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem: REGULAMIN

Dokumenty niezbędne do złożenia reklamacji przesyłki międzynarodowej drogowej: reklamacje - drogowe

1. Reklamacje dotyczące nieterminowości doręczenia do Odbiorcy

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • numerem przesyłki,
 • kwotą roszczenia i numerem konta bankowego.
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem: REGULAMIN

5. Reklamacje dotyczące zagubienia:

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • dokumentacja potwierdzająca wartość przesyłki (faktura, rachunek, paragon),
 • kwotą roszczenia i numerem konta bankowego.
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem: REGULAMIN

6. Reklamacje dotyczące, uszkodzenia:

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • numerem przesyłki,
 • dokumentacja potwierdzająca wartość przesyłki / szkody (faktura, rachunek, paragon)
 • dokumentacja potwierdzająca koszty ewentualnej napraw ( kosztorys naprawy, wycenę techniczną (kalkulację kosztów naprawy)
  protokół szkodowy (egzemplarz należący do poszkodowanego).
 • Zdjęcia uszkodzenia
 • kwotą roszczenia i numerem konta bankowego.
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem: REGULAMIN

7. Reklamacje dotyczące ubytku zawartości:

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • numerem przesyłki,
 • dokumentacja potwierdzająca wartość przesyłki / szkody (faktura, rachunek, paragon),
 • dokumentacja potwierdzająca koszty ewentualnej napraw ( kosztorys naprawy, wycenę techniczną (kalkulację kosztów naprawy)
  protokół szkodowy (egzemplarz należący do poszkodowanego).
 • Zdjęcia z rozerwanej, uszkodzonej, paczki/paczek
 • kwotą roszczenia i numerem konta bankowego.
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem : REGULAMIN

Dokumenty niezbędne do złożenia reklamacji przesyłki międzynarodowej typu cargo:reklamacje - cargo

1. Reklamacje dotyczące nieterminowości doręczenia do Odbiorcy

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • numerem przesyłki,
 • kwotą roszczenia i numerem konta bankowego.
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem: REGULAMIN

2. Reklamacje dotyczące zagubienia:

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • dokumentacja potwierdzająca wartość przesyłki (faktura, rachunek, paragon),
 • kwotą roszczenia i numerem konta bankowego.
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem: REGULAMIN

3. Reklamacje dotyczące, uszkodzenia:

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • numerem przesyłki,
 • dokumentacja potwierdzająca wartość przesyłki / szkody (faktura, rachunek, paragon),
 • dokumentacja potwierdzająca koszty ewentualnej napraw ( kosztorys naprawy, wycenę techniczną (kalkulację kosztów naprawy)
  protokół szkodowy (egzemplarz należący do poszkodowanego).
 • Zdjęcia uszkodzenia
 • kwotą roszczenia i numerem konta bankowego.
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem : REGULAMIN

4. Reklamacje dotyczące ubytku zawartości:

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • numerem przesyłki,
 • dokumentacja potwierdzająca wartość przesyłki / szkody (faktura, rachunek, paragon),
 • dokumentacja potwierdzająca koszty ewentualnej napraw ( kosztorys naprawy, wycenę techniczną (kalkulację kosztów naprawy)
  protokół szkodowy (egzemplarz należący do poszkodowanego).
 • Zdjęcia z rozerwanej, uszkodzonej, paczki/paczek
  kwotą roszczenia i numerem konta bankowego.
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem: REGULAMIN

Dokumenty niezbędne do złożenia reklamacji przesyłki krajowej lotniczej:reklamacje - lotnicze

1. Reklamacje dotyczące nieterminowości doręczenia do Odbiorcy

 • Pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • numerem przesyłki,
 • kwotą roszczenia i numerem konta bankowego;
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego;
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem: REGULAMIN

2. Reklamacje dotyczące zagubienia:

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • dokumentacją potwierdzająca wartość przesyłki (faktura, rachunek, paragon),
 • kwotą roszczenia i numerem konta bankowego.
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem: REGULAMIN

3. Reklamacje dotyczące, uszkodzenia:

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • numerem przesyłki,
 • dokumentacja potwierdzająca wartość przesyłki / szkody (faktura, rachunek, paragon),
 • dokumentacja potwierdzająca koszty ewentualnej napraw ( kosztorys naprawy, wycenę techniczną (kalkulację kosztów naprawy)
  protokół szkodowy (egzemplarz należący do poszkodowanego).
 • Zdjęcia uszkodzenia
 • kwotą roszczenia i numerem konta bankowego.
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem: REGULAMIN

4. Reklamacje dotyczące ubytku zawartości:

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • numerem przesyłki,
 • dokumentacja potwierdzająca wartość przesyłki / szkody (faktura, rachunek, paragon),
 • dokumentacja potwierdzająca koszty ewentualnej napraw ( kosztorys naprawy, wycenę techniczną (kalkulację kosztów naprawy)
  protokół szkodowy (egzemplarz należący do poszkodowanego).
 • Zdjęcia z rozerwanej, uszkodzonej, paczki/paczek
  kwotą roszczenia i numerem konta bankowego.
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem: REGULAMIN

Dokumenty niezbędne do złożenia reklamacji przesyłki miejskiej:rozerwana paczka serwis miejski

1. Reklamacje dotyczące nieterminowości doręczenia do Odbiorcy

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • numerem przesyłki,
 • kwotą roszczenia i numerem konta bankowego.
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem: REGULAMIN

5. Reklamacje dotyczące zagubienia:

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • dokumentacja potwierdzająca wartość przesyłki (faktura, rachunek, paragon),
 • kwotą roszczenia i numerem konta bankowego.
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem: REGULAMIN

6. Reklamacje dotyczące, uszkodzenia:

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • numerem przesyłki,
 • dokumentacja potwierdzająca wartość przesyłki / szkody (faktura, rachunek, paragon)
 • dokumentacja potwierdzająca koszty ewentualnej napraw ( kosztorys naprawy, wycenę techniczną (kalkulację kosztów naprawy)
  protokół szkodowy (egzemplarz należący do poszkodowanego).
 • Zdjęcia uszkodzenia
 • kwotą roszczenia i numerem konta bankowego.
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem: REGULAMIN

7. Reklamacje dotyczące ubytku zawartości:

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • numerem przesyłki,
 • dokumentacja potwierdzająca wartość przesyłki / szkody (faktura, rachunek, paragon),
 • dokumentacja potwierdzająca koszty ewentualnej napraw ( kosztorys naprawy, wycenę techniczną (kalkulację kosztów naprawy)
  protokół szkodowy (egzemplarz należący do poszkodowanego).
 • Zdjęcia z rozerwanej, uszkodzonej, paczki/paczek
 • kwotą roszczenia i numerem konta bankowego.
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem : REGULAMIN

Dokumenty niezbędne do złożenia reklamacji przesyłki podmiejskiej:close up of an used open mail package on white background with clipping path

1. Reklamacje dotyczące nieterminowości doręczenia do Odbiorcy

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • numerem przesyłki,
 • kwotą roszczenia i numerem konta bankowego.
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem: REGULAMIN

2. Reklamacje dotyczące zagubienia:

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • dokumentacja potwierdzająca wartość przesyłki (faktura, rachunek, paragon),
 • kwotą roszczenia i numerem konta bankowego.
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem: REGULAMIN

3. Reklamacje dotyczące, uszkodzenia:

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • numerem przesyłki,
 • dokumentacja potwierdzająca wartość przesyłki / szkody (faktura, rachunek, paragon),
 • dokumentacja potwierdzająca koszty ewentualnej napraw ( kosztorys naprawy, wycenę techniczną (kalkulację kosztów naprawy)
  protokół szkodowy (egzemplarz należący do poszkodowanego).
 • Zdjęcia uszkodzenia
 • kwotą roszczenia i numerem konta bankowego.
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem : REGULAMIN

4. Reklamacje dotyczące ubytku zawartości:

 • pismo reklamacyjne z opisem zdarzenia,
 • numerem przesyłki,
 • dokumentacja potwierdzająca wartość przesyłki / szkody (faktura, rachunek, paragon),
 • dokumentacja potwierdzająca koszty ewentualnej napraw ( kosztorys naprawy, wycenę techniczną (kalkulację kosztów naprawy)
  protokół szkodowy (egzemplarz należący do poszkodowanego).
 • Zdjęcia z rozerwanej, uszkodzonej, paczki/paczek
  kwotą roszczenia i numerem konta bankowego.
 • Kwota roszczenia i dokładny adres do przekazu pocztowego
 • Dla ułatwienia proponujemy zapoznać się z naszym regulaminem: REGULAMIN