Transport farmaceutyków w Polsce

Firma Overnight Clinical Services wypracowując przez lata praktyki własne procedury dostarcza leki zgodnie z ustawą o prawie farmaceutycznym z dnia 6 września 2011 roku.