Zimny łańcuch dostaw leków

Zimny łańcuch dostaw (ang. cold chain) jest to nieprzerwana kontrola parametrów temperatury w całym etapie dystrybucji leków. Firma Overnight Clinical Services realizuje dostawy zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucji.