Zimny łańcuch dostaw leków

Firma Overnight Clinical Services zapewnia nieprzerwany łańcuch dostaw leków dla firm farmaceutycznych. Transport farmaceutyków w systemie cold chain jest jednym z najważniejszych elementów logistycznych całego procesu dystrybucyjnego. O ile w podczas przechowywania leków w wydzielonych działach magazynowych łatwo jest zapewnić i monitorować temperaturę, o tyle podczas transportu nie jest to takie proste. Nie można również pominąć przeładunku, w trakcie którego leki narażone są na zmiany temperatury. Wszelkie drastyczne zmiany temperatury mogą obniżyć wartości lecznicze leków.

Firma Overnight Clinical Services bazując na wieloletnim doświadczaniu posiada odpowiednie narzędzia, aby w całym procesie dystrybucji zachować optymalną temperaturę. Posiadamy odpowiednie kontenery o doskonałych parametrach izotermicznych. Kontenery wykorzystywane są do transportu w zimnym łańcuchu dostaw większej ilości leków. W przypadku małych partii leków wykorzystywane są opakowania specjalistyczne umożliwiające zachowanie odpowiedniej temperatury od 36 do 96 godzin.

Dysponując odpowiednimi kontenerami, opakowaniami oraz doskonale przygotowaną flotą posiadającą elektroniczny system nadzoru jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednie warunku przewożonych leków.

Zimny łańcuch dostaw

Zimny łańcuch dostaw (ang. cold chain) jest to nieprzerwana kontrola parametrów temperatury na wszystkich etapach transportu leków. Od dostawcy leków (producenta) do hurtowni a później do końcowego etapu dystrybucji – apteki. Takim samym procedurom podlegają leki dostarczane do klinik i innych jednostek medycznych. Zimny łańcuch chłodniczy musi być również zachowany podczas przechowywania w hurtowni lub w aptece.

Dlatego w aptekach są wydzielone działy leków, które są przechowywane w niezmiennej kontrolowanej temperaturze. Stała temperatura zapewnia zachowanie właściwości leczniczych leków i preparatów. Dystrybucja leków w systemie cold chain jest podyktowana troską o zdrowie pacjenta.

Firmy transportowe takie jak Overnight Clinical Services realizujące transport leków w zimnym łańcuchu chłodniczym muszą posiadać odpowiednie środki transportu posiadające system kontroli w czasie rzeczywistym. Środki transportu muszą być zgodne z wymaganiami GDP oraz wytycznymi WHO. GDP (ang. Good Distribution Practice), jest to zbiór zasad, których stosowanie w procesie dystrybucji leków gwarantuje ich jakość i niezmienność.

Punkty krytyczne w zimnym łańcuchu dostaw

 

Podczas transportu leków z zachowaniem zimnego łańcucha dostaw występuje wiele punktów krytycznych, w których może dojść do jego przerwania. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, stosowane są mechaniczne lub elektroniczne systemy nadzoru temperatury nie tylko w przestrzeni załadunkowej, ale również w opakowaniach, w których przewożone są leki. Sam pomiar temperatury w skrzyni załadunkowej nie jest w 100% wiarygodny, ponieważ nie obejmuje on temperatury leków, które znajdują się w izolowanej przestrzeni opakowania. Dla zapewnienia wiarygodności zakresu temperatury umieszczane są rejestratory temperatury wewnątrz opakowania, które rejestrują każde zmiany mogące mieć wpływ na jakość leków. Jest to bardzo ważne w przypadku transportu leków na dłuższe trasy oraz roszczeń w przypadku dochodzenia odszkodowania w wyniku strat, jakie mogą powstać w wyniku zaniedbań. Zachowując odpowiednie procedury, można uniknąć zmian temperatury w punktach krytycznych a tym samym realizować dostawy zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucji. Dział logistyczny  realizujący dostawy leków w systemie cold chain solution Musi być na bieżąco informowany o wszelkich zmianach w trakcie realizacji usługi.