Transport dedykowany do Szczecina

Firma Overnight Clinical Services zapewnia dostawy farmaceutyków w zimnym łańcuchu dostaw. Zarówno w kraju, jak i wymiarze międzynarodowym. Łączymy transport drogowy z lotniczym.