Transport dedykowany do Szczecina

 

Dostawa przesyłek farmaceutycznych do Szczecina realizowana jest cyklicznie. Poczynając od dostaw masowych poprzez dostawy dedykowane. Dedykowane dla jednej grupy farmaceutyków o specyficznych wymaganiach. Dostawa farmaceutyków realizowana jest samochodami przystosowanymi do tego typu transportu z zachowaniem kontrolowanej temperatury. Firma Overnight Clinical Services posiada flotę aut, posiadającą agregat chłodniczy zapewniający utrzymanie zalecanej temperatury w przestrzeni załadunkowej na czas dostawy. W przypadku transportu dedykowanego leków o różnych wymaganiach temperatury dostawa realizowana jest w opakowaniach specjalistycznych lub kontenerach izotermicznych. Kontener izotermiczny zapewnia utrzymanie zalecanej temperatury przez długi czas.

Trasę Warszawa Szczecin o długości 566 km pokonujemy w 5 do 6 godzin drogą A2 i S3. Jak widać na mapie, przelot samolotem zająłby nam tylko 1 godzinę i 10 minut jednak z taką ilością przesyłek nie jest to możliwe. Tym bardziej że są to przesyłki wymagające zapewniania odpowiedniej, kontrolowanej temperatury. Na poziomie od 8°C do 15°C. Dodatkowo musimy dostarczyć przesyłki do paru punktów w Szczecinie w ramach wykonania jednej tylko usługi. Transport dedykowany tego typu wykonujemy cyklicznie dla firm farmaceutycznych oraz branży medycznej. Transport dedykowany farmaceutyków realizowany jest nie tylko w kraju. Równie często dostarczamy tego typu przesyłki poza naszymi granicami. Dosłownie z dnia na dzień, bo taka jest specyfika tego typu dostaw. Po otrzymaniu zlecenia przesyłki muszą być dostarczone dedykowanym autem w jak najkrótszym czasie. Nie ma mowy, aby w trakcie wykonywania tego typu usługi zabierać przesyłki innych firm.

 

Zimny łańcuch dostaw

Ze względu na specyfikę produktów farmaceutycznych transport realizowany jest w trzech przedziałach temperatury:

  • od 2°C do 8 °C
  • od 8°C do 15 °C
  • od 16°C do 25 °C

Najwięcej problemów sprawia transport w zimnym łańcuchu dostaw w zakresie temperatur od 2°C do 8°C. Firmy posiadające długoletnie doświadczenie takie jak Overnight Clinical Services wiedzą, jak wywiązać się z takiego zadania w dostawach krajowych i międzynarodowych. W niektórych przypadkach łączymy transport drogowy z lotniczym, aby jak najszybciej dostarczyć tego typu przesyłki. Docieramy w ten sposób do 200 krajów, zapewniając dostawy zgodne z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną. Aby zapewnić dostęp do danych temperaturowych w każdym opakowaniu lub kontenerze, w którym przewożone są farmaceutyki, umieszczony jest rejestrator temperatury. Urządzenia rejestrujące gromadzą dane na całej trasie i po podłączaniu ich do komputera można wydrukować dane lub zapisać ja na komputerze. Jest to bardzo ważne, ponieważ „zerwanie” zimnego łańcucha dostaw może spowodować straty wynikające z utraty właściwości przewożonych leków, szczepionek i preparatów.

 

Gwarantowane dostawy przesyłek farmaceutycznych

 

Firma Overnight Clinical Services od samego początku swojego istnienia skupiła się na szybkich, gwarantowanych dostawach. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że przewożone leki i preparaty niejednokrotnie ratują ludzkie życie. Są one niezbędne i w momencie zgłoszenia liczy się czas dostawy i zapewnienie odpowiednich warunków przewożonych leków. Postawiliśmy na jakość wykonywanych usług z możliwością szybkiego dotarcia przesyłki do odbiorcy. Dzięki takiemu podejściu wolumen przewożonych przesyłek z lekami, materiału genetycznego oraz organów do przeszczepu powiększa się lawinowo.  Jakość dla firmy Overnight Clinical Services oznacza doskonale przeszkolona kadra oraz doskonała flota spełniająca odpowiednie wymogi do transportu farmaceutyków.