Transport do Szwajcarii w ciekłym azocie

Transport w ciekłym azocie Warszawa – Zurych w Szwajcarii to odpowiedzialne zadanie. Transport w ekstremalnie niskich temperaturach wymaga dopracowania do perfekcji rozwiązań logistycznych. Dział transportu Bio Pharma Logistics w trakcie wykonywanej usługi potrafi znaleźć odpowiednie rozwiązanie w momencie występowania problemów. Wyznacza trasę oraz załatwia wszelkie formalności potrzebne do wykonania zlecenia. Ze względu na fakt, że transport międzynarodowy w ciekłym azocie odbywa się całą dobę pracownicy działu logistycznego Bio Pharma Logistics prowadzą dyżury 24 h na dobę. Mobilna flota firmy Overnight Clinical Servives dostarcza ładunek przewożony w ciekłym azocie w jak najkrótszym czasie. Pokonując 1330 kilometrów trasy z Warszawy do Zurychu, pracujemy pod presją czasu.

Transport w ciekłym azocie

Azot w stanie ciekłym posiada temperaturę -196°C. Już sam fakt przewożenia organów do przeszczepu, materiału genetycznego lub tkanek w ciekłym azocie wymusza zastosowanie odpowiednich rozwiązań. Pracujemy pod presją czasu, ponieważ czujemy ciężar odpowiedzialności. Dokładamy wszelkich starań, aby transport w azocie przebiegał sprawnie z punktu: „A” do punktu „B”.

Zurych to miasto położone w północno-wschodniej Szwajcarii, nad Jeziorem Zuryskim. Rzekami Limmat oraz Sihl. Transport do Szwajcarii w kontrolowanej temperaturze lub w ekstremalnie niskich temperaturach:

  • w suchym lodzie do -80°C
  • w ciekłym azocie -196°C realizowany jest systematycznie

Zurych to największe miasto Szwajcarii i główny ośrodek gospodarczy w kraju potrzebujący stałych dostaw. Dostarczamy do Szwajcarii przesyłki o różnych wymaganiach temperaturowych, w drodze powrotnej odbieramy te, które mają trafić do naszego kraju. Hurtowni, klinik lub aptek. Wymiana przesyłek do Szwajcarii realizowana jest non stop dlatego na trasie prowadzącej do Szwajcarii flota OCS (Overnight Clinical Services) spotyka swoich kolegów wracających do kraju lub zmierzających do Zurychu. Flota Overnight Clinical Services to szybkie, mobilne auta do przewozu ładunków od 800 kg do 1,5 tony. Od samego początku naszej dzielności na rynku przesyłek międzynarodowych stawiamy na mobilność. Szybka realizacja usługi oraz odpowiedzialne podejście do zlecenia to nasze motto. Towarzyszące od rozpoczęcia naszej działalności.

Transport kriogeniczny

 

Transport kriogeniczny odbywa się w odpowiednich izolowanych zbiornikach oraz przystosowanych do tego typu zadania samochodów. Każdy zbiornik posiada lokalizator GPS, dzięki czemu nasz zespół zajmujący się logistyką jest w stanie go zlokalizować. Zbiorniki do transportu w ciekłym azocie wykorzystywane są również do przewożenia próbek biologicznych pomiędzy laboratoriami w ośrodkach badawczych.