Dostawa leków w Warszawie

Firma Overnight Clinical Services codziennie dostarcza leki w Warszawie do aptek lub od producentów do hurtowni. Dostawa leków do aptek i szpitali wykonywana jest nie tylko w województwie mazowieckim. Dystrybucja leków realizowana jest w całym kraju, zapewniając nieprzerwane dostawy leków o różnych wymaganiach wilgotności i temperatury. Posiadając odpowiednią flotę samochodów dostosowanych do wykonywania tego typu transportu oraz załogę zapewniającą logistykę dostaw na wysokim poziomie jesteśmy w stanie zapewnić pełną dystrybucję leków. Na dowolnym terenie czy też województwie.

Wykonując usługi dla branży medycznej i firm farmaceutycznych w Warszawie bierzemy pod uwagę wytyczne zawarte w ustawie o prawie farmaceutycznym z dnia 6 września 2011 roku. Ustawa określa zasady transportu leków i warunków, jakie należy zapewnić. Według ustawy podmiot zajmujący się dystrybucją leków musi posiadać odpowiednie środki techniczne i logistyczne, które pozwalają na sprawną realizację transportu w kontrolowanej temperaturze.

 

Problem z dostawami leków pojawia się wówczas gdy trzeba przewieść leki o różnych wymaganiach. Firma Overnight Clinical Services posiadając wieloletnie doświadczenie w dostawach farmaceutyków nie tylko w kraju, ale również poza naszymi granicami opracowała własne procedury w tego typu dostawach.

Transport leków w kontrolowanej temperaturze

Wymagania dotyczące transportu leków wzrastają, ponieważ powstają nowe leki, które właściwości lecznicze zachowują, gdy ich dystrybucja odbywa się w odpowiedniej temperaturze. Leki specjalistyczne o skomplikowanym składzie, które są bardzo wrażliwe na zmiany temperatury, muszą być odpowiednio przechowywane w hurtowniach i aptekach. W takich samych warunkach muszą być przewożone w tych samych warunkach od producenta do hurtowni i aptek. Transport leków odbywa się w trzech przedziałach temperatur:

  • od +2°C do +8°C
  • od +8°C do +15°C
  • od +15°C do +25°C

To jednak nie wszystkie wymagania, jakie stawiają przed nami firmy farmaceutyczne. W przypadki transportu szczepionek niektóre z nich należy przewozić w temperaturze pomiędzy -20°C do -80°C. W okresie pandemii z tego typu transportem przewoźnicy nie mogli sobie poradzić. Tego typu dostawy nie były dla ans wyzwanie, ponieważ od momentu założenia firmy Overnight Clinical Services wykonujemy transport w suchym lodzie zapewniający odpowiednie warunki szczepionkom, które muszą być przewożone w skrajnie niskich temperaturach. Nasza logistyka dostaw leków i szczepionek sprawdził się w Warszawie i innych województwach w okresie największego kryzysu.

Transport leków w Warszawie o różnych wymaganiach

Transport leków w Warszawie o różnych wymaganiach temperaturowych jest procesem złożonym. Aby realizować bezpieczne dostawy leków o różnych wymaganiach temperaturowych, współpracujemy z producentami opakowań, kontenerów wymaganych do tego typu transportu. Przewożąc leki w opakowaniach specjalistycznych, jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednią temperaturę dostaw. Umieszczając opakowania z lekami w przestrzeni załadunkowej auta, w każdym z nich umieszczamy rejestrator temperatury. Rejestratory gromadzą dane w trakcie dostaw leków, dzięki czemu każdy odbiorca jest w stanie sprawdzić, czy zimny łańcuch dostaw nie został przerwany.

Kontrolowana temperatura podczas transportu leków jest istotna ze względu na zawartość niektórych składników, z których wykonane są leki. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura może uszkodzić leki, czyniąc je bezużytecznymi.