Transport leków z hurtowni do aptek

Transport leków do aptek

Transport leków w temperaturze kontrolowanej z hurtowni do aptek lub od producentów leków do hurtowni odbywa się codziennie po to, aby przysłowiowy Kowalski mógł zrealizować receptę. Czasami jednak należy poczekać jeden dzień, aby dany lek został dostarczony do apteki. Dotyczy to najczęściej leków specjalistycznych, które muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach. Kontrolowanej temperatury i wilgotności. Leki specjalistyczne po odebraniu z apteki należy przechowywać w domu z zachowaniem odpowiedniej temperatury. Odbierając lek z apteki, należy zapytać, jak przechowywać dany lek.

Pamiętaj! Niektóre leki lub szczepionki należy przewozić w ściśle określonych warunkach. Dlatego przed ich odebraniem należy zaopatrzyć się w opakowanie izotermiczne lub odpowiednią torbę, w której przewieziecie lek lub szczepionkę do domu.

Dystrybucja leków na terenie kraju lub tylko w danym mieście nie należy do zadań łatwych. Opracowywane są wciąż nowe farmaceutyki o specyficznych właściwościach leczniczych, które muszą być przewożone i przechowywane w odpowiednich warunkach. Kontrolowana temperatura dla tych leków musi być zapewniona od momentu ich wyprodukowania do wydania leku w aptece. Dostawa leków do aptek realizowana jest przez specjalistyczne firmy, które są w stanie dopełnić wszystkich warunków zawartych w ustawie. Niektóre leki w aptekach są dostępne od ręki, ponieważ  można je przechowywać na półce w opakowaniach powyżej temperatury +25°C. Zauważcie, że po inne pracownik apteki musi udać się do innego pomieszczenia. To właśnie w oddzielnym izolowanym pomieszczeniu przechowywane są leki o specyficznych wymaganiach. Realizując receptę na leki o specyficznych wymaganiach, powinniście być o tym poinformowani lub sami poproście o tego typu informacje. Mimo wszystko po otrzymaniu leku sami powinniście zapoznać się z treścią ulotki, w której znajdziecie odpowiednie informacje dotyczące terminu ważności oraz sposobu ich przechowywania.

Transport leków w kontrolowanej temperaturze

Transport leków w kontrolowanej temperaturze odbywa się na wiele sposobów, niemniej jednak najistotniejsze w całym procesie dystrybucji jest niezmienność temperatury od producenta do klienta. Nie tylko podczas transportu, ale również w trakcie załadunku lub przeładunku. 

Firma Overnight Clinical Services dostarczająca leki do aptek lub od producenta do hurtowni realizuje dostawy w specjalistycznych opakowaniach, w których zachowana jest kontrolowana temperatura. Wykorzystując do tego celu odpowiednie opakowania, jesteśmy w stanie dostarczać leki o różnych wymaganiach temperaturowych. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia ekonomii dostaw. W trakcie jednej dostawy jesteśmy w stanie dostarczyć leki o różnych wymaganiach, zapewniając ciąg dostaw w danej miejscowości lub województwie. Takim przykładem jest województwo mazowieckie a w szczególności Warszawa, w którym to mieście dostawa leków do klinik, szpitali i aptek odbywa się codziennie. Wykorzystując w transporcie farmaceutyków najnowsze rozwiązania techniczne i flotę auta dostosowaną do tego typu zadania jesteśmy w stanie zapewnić dystrybucję leków w wyznaczonym obszarze lub miejscowości. Dostawa leków w Warszawie realizowana jest również samochodami posiadającymi agregat chłodniczy. Tego typu auta wykorzystywane są najczęściej w dostawach leków od producenta do hurtowni. Jest to wygodne rozwiązanie, transportu większej ilości leków o tych samych wymaganiach temperatury. Przy większych dostawach o różnych wymaganiach wykorzystujemy do tego celu również kontenery izotermiczne doskonale spełniające swoje zadanie. Dystrybucja leków odbywa się w trzech przedziałach temperatur:

  • od +2°C do +8°C
  • od +8°C do +15°C
  • od +15°C do +25°C

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo leków, najtrudniejsze są dostawy w tak zwanym zimnym łańcuchu dostaw w zakresie temperatur +2°C do +8°C. Utrzymanie takiego zakresu temperatury od 12 do 24 godzin jest trudne, ale nie oznacza, że jest niemożliwe do wykonania. To właśnie w takich dostawach sprawdza się doświadczenie i odpowiedni zespół ludzi posiadających odpowiednie uprawnienia. Zważywszy na 20-letnie doświadczenie w tej branży firma Overnight Clinical Services radzi sobie doskonale wykonując dostawy zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną.