Transport farmaceutyków Warszawa Göttingen

Trasa Warszawa Gottingen w Niemczech to 940 km i prowadzi z Warszawy do Poznania, a następnie Berlina gdzie pozostawiamy część przesyłek. Następnie udajemy się do Magdebourg, aby dostarczyć przesyłki z farmaceutykami o wymaganiach temperatury od +8°C do +15°C i dopiero po wyładunku udajemy się do Göttingen. Tym razem dostarczamy przesyłki z lekami do różnych odbiorców. Tym razem otrzymaliśmy zlecenie wykonania usługi do kilku odbiorców, ale dla jednej firmy. W powrotnej drodze otrzymujemy przesyłki zwrotne, które mają trafić do klinik w różnych miejscach naszego kraju. Czas przejazdu 873 km (847 km na autostradzie) to 8 do 9 godzin za kółkiem bez postojów na wyładunek. Czas przejazdu z uwzględnieniem przestoju na wyładunek: 10 do 11 godzin.

Tego typu usługi nie są dla nas żadną nowością. Równie często otrzymujemy zlecenia do dostarczenia przesyłek do Szwecji z uwzględnieniem miast takich jak: Malmo, Goteborg, Oslo, Sztokholm. Wspomniane dostawy realizowane są z wykorzystaniem transportu dedykowanego dla jednej tylko firmy.

Transport dedykowany leków

Transport dedykowany leków wykonywany jest oddelegowanym do tego celu autem razem z kierowcą. Na długie trasy jedzie dwóch kierowców, aby mogli się zmieniać za „kółkiem” W przypadku tras międzynarodowych, auta są przystosowane do transportu leków w skrajnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych. W przestrzeni załadunkowej znajdują się rejestratory temperatury gromadzące dane przez cały czas wykonywanej usługi. Czujniki umieszczone w newralgicznych punktach przestrzeni załadunkowej przekazują dane w czasie rzeczywistym do kokpitu kierowcy oraz działu zajmującego się logistyką dostaw. W przypadku transportu leków o różnych wymaganiach temperatury w przestrzeni załadunkowej znajdują się leki w osobnych opakowaniach, w którym panują odmienne warunki. Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia danych w każdym opakowaniu umieszczany jest rejestrator temperatury.

Transport dedykowany wykonywany jest w trzech przedziałach temperatury:

  • od +2°C do +8°C
  • od +8°C do +15°C
  • od +15°C do +25°C

Temperatura transportu leków wynika z ich specyficznych właściwości leczniczych i składu. Niektóre składniki są bardzo wrażliwe nie tylko na zmiany temperatury, ale również i na światło słoneczne. Tego typu leki przechowywane są w hurtowniach lub aptekach w osobnych pomieszczeniach, lub specjalnych regałach, w który utrzymywana jest stała temperatura.

 Transport dedykowany w stanie zamrożonym

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm farmaceutycznych i branży medycznej firma Overnight Clinical Services stale poszerza swój zakres usług i możliwości. Jeszcze dekadę temu podstawową usługą, jaką wykonywaliśmy w skrajnie niskich temperaturach, był transport w suchym lodzie. Należy przypomnieć, że suchy lód posiada temperaturę -78,5°C i używając go do przewozu towarów, była to najniższa z możliwych opcji. Obecnie realizujemy z powodzenie transport w oparach azotu lub w ciekłym azocie. Ciekły azot posiadająca temperaturę -196°C. Transport kriogeniczny realizowany jest dla branży medycznej, która jest bardzo wymagająca, jeśli w grę wchodzi o transport organów do przeszczepu, tkanek itp. Wymusza to na nas, wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych zważywszy na to, że większość wykonywanych usług realizowana jest na rynku międzynarodowym.